2009. november 26., csütörtök

Dsida Jenő: A kaszabörtön, a disznóbőr, a keresztrejtvény és egyebek
Nyílt levél Markovits Rodionhoz

Kolozsvár, 1932. augusztus 12.

....
Most abból az alkalomból zavarlak soraimmal, hogy Micsoda falu Vécs? Címen cikkecskét írtál az erdélyi írók marosvécsi találkozójáról. Egyik temesvári lapban jelent meg a cikk, ahol az elkártyázott honoráriumok után tiszteletre méltó szívóssággal folytatod előbbi működésedet: riporteresedel, miután kialudtad rövid irodalmi kalandod mámorát. Napról napra sajnálatosan romló stílusodnak ebben a satnya kis hajtásában azokat a benyomásaidat közlöd a temesvári nyilvánossággal, melyeket három évvel ezelőtt gyűjtöttél magadnak a marosvécsi várkastélyról, annak gazdájáról, háznépéről és az erdélyi magyar írókról. Három évvel ezelőtt, mikor ötven évvel vállaidon,mint tehetséges kezdő, ragyogó arccal vonultál be az Erdélyi Helikon tagjainak sorba. Kissé különös volt ott látni téged, Jakab, a szegény Kuncz Aladár nemes és sudár alakja mellett. Áprily Lajos, Reményik Sándor és a művészet más lovagjai között, de hát édes istenem! - olyan tehetségesen indultál...
....

http://irod-a-lom.blogspot.com/2009/11/dsida-jeno-kaszaborton-disznobor.html

2009. november 10., keddVarró János(1927-2004),író

http://a102es.multiply.com/contacts