2010. május 14., péntek

PIM.hu - Petőfi Irodalmi Múzeum

Ez is valami. Végre tudomást lehet szerezni a PIM honlapján arról, hogy volt egyszer egy Erdélyi Helikon...az lenne az igazi, ha egyszer egy kiállítást is megérdemelne a téma!PIM.hu - Petőfi Irodalmi Múzeum

2010. május 13., csütörtök

Kiállítás, előadás, fonó és táncház - Diósd és Környéke Online

A házigazda Naprózsafa Együttes képviselője, SzöllősiIstván köszöntője után a két település polgár-mestere, Spéth Géza és Ördög Ferenc megnyitotta a Marosvécset bemutató fotókiállítást. Ezt követően Fábián Ferenc tanító köszöntötte a hallgatóság körében megjelent Kemény Miklóst (b. Kemény János fiát) és családját, ismertette Marosvécs nevezetes dinasztiája, a Kemény-család történetét. Beszélt báró Kemény Jánosról (1903-1971), az erdélyi írók közösségének, az Erdélyi Helikonnak létrehozójáról, illetve Vass Albertről - ahogy ő nevezte: a neves bujdosó íróról. A továbbiakban egy kisfilmet tekinthettek meg Marosvécsről és a Kemény-kastélyról.

2010. május 10., hétfő

felfalusi repülőtér 1944

A kövesútra kijutva a Sósfürdő Délen értünk Alsóidecsre, innen a Maroson át Marosfelfaluba. A Marosfelfalu és Szászrégen közötti sík területen szomorú látvány fogadott. Egy szétdúlt repülőteret láttunk itt, felrobbantott német repülőgépek, főleg zuhanóbombázók roncsaival. Nem lehettek bombázás áldozatai, mert körülöttük gránát- vagy bombatölcséreket nem láttunk. Valószínűleg üzemanyaghiány miatt robbantották fel őket, hogy ne kerülhessenek orosz kézre. Sajnáltam ezeket a stukákat, amelyek megmentettek bennünket Gyimesben, s megakadályozták a szoros előtt felvonuló szovjet hadseregek előnyomulását.