2010. február 16., kedd

A legfontosabb intézményeket,a Székely Színházat és a Filharmóniát ráadásul nem a
párt keltette életre, hanem a kisváros régi polgári világának meghatározó mecénásai (Kemény János báró és Antalffy Endre felesége, a mûvészetet és komolyzenét pártoló Hermin). A zsidó
származású asszony a világháborús megpróbáltatások ellenére is a helyi magyar kultúra fõ pártolója maradt. 1949-ben a városi mûvelõdési bizottság elnöke, a MAT idején a Mûvelõdési Minisztérium tartományi felelõse, és a Székelyföld elsõ számú „nõvezetõje” lett.
STEFANO BOTTONI: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960)